Hodnoty
SpäťÚvod » O nás » Hodnoty

Hodnoty

Hodnoty

Wynergie, s.r.o. a ľudia, ktorí napĺňajú projekty touto spoločnosťou zastrešené vyznávajú niektoré dôležité spoločné hodnoty, ktoré tvoria naše prostredie pre podnikanie. Je nimi najmä profesionalita, efektívnosť, neustále vzdelávanie, kvalitná sebarealizácia a vyváženie pracovného i súkromného života.

 

Slovo Wynergie je unikátne a vzniklo spojením slov Web Synergie. Základnou myšlienkou celého projektu je spájanie, synergia. Projekt Wynergie hľadá výhody zo spájania nie len rôznych webových projektov, ale využíva spojenie myšlienok, know how, znalostí účastníkov a partnerov projektu a najmä skúseností z už úspešne realizovaných projektov.

Hodnoty

Still to go farther - zámerom je stále kráčať ďalej, vyššie a opierať sa pri tom o získané know how, informácie a vzťahy z predošlých úspechov. Forma synergie (vzťahu) medzi subjektami a zámermi je najmä nástrojom na dosiahnutie výhod a úspechu zo spájania. Preto spolupracujeme na báze dodávateľov, partnerov, prispievateľov a aj konzultantov podprojektov. Základy projektu boli dané v roku 2005, zastrešený bol v našej spoločnosti v roku 2007.

 

Pri realizácii našich projektov sa inšpirujeme závermi štúdie Jima Collinsa, ktoré publikoval v bestselleri 'Good to Great'. Pri výbere partnerov, princípov spolupráce a cieľov projektov hľadáme východiska v zásadách tejto štúdie.

Míľniky
2.júl 2018

Konateľ spoločnosti, Ing. Filip Klička, sa stal zazmluvneným expertom Slovak Business Agency, ktorá pod záštitou ministerstva hospodárstva, v rámci programu podpory malým a stredným podnikateľom, poskytuje rôzne formy pomoco. Jednou z nich sú individuálne konzultácie v oblasti internetového marketingu, v ktorých zdieľame odborné skúsenosti spoločnosti začínajúcim podnikateľom

1.február 2018

Po takmer roku príprav, na základe skúseností pri poskytovaní služieb i-marketingu desiatkám klientov, sme spustili naše pravidelné školenia pre podnikateľov, ktorí sa rozhodli zobrať marketingovú komunikáciu cez internet do vlastných rúk. Majú totiž najvyšší potenciál na tvorbu kvalitného obsahu a komunikácie a my im pomáhame zvoliť si správne kanály, zabaliť posolstvá do príťažlivého obalu a efektívne používať systémy správy reklám.

17.marec 2013

Na základe pozvania vedúceho katedry Bankovníctva a investovania, doc. Ing. Radoslava Delinu, PhD, prednášal konateľ spoločnosti, Ing. Filip Klička na pôde Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach o metodike Analýzy internetového trhu ako ho realizuje Wynergie, s.r.o., všetko s dôrazom na doterajšie výsledky z praxe. Z prednášky bol zhotovený aj videozáznam pre portál odborných video-prednášokDetailné informácie o obsahu.

30.január 2013

Naša spoločnosť pre svojich klientov v roku 2012 získala 352 zrealizovaných objednávok v e-shopoch (B2C) v celkovej hodnote 21 120 EUR a 148 realizovaných dopytov v B2B sektore v celkovej hodnote cca 502 000 EUR. Stratégiu internetového marketingu sme vypracovali pre 16 klientov, staráme sa o 2 e-shopy a 8 stránok, 5 facebookových stránok

1.apríl 2012

Po krátkych rokovaniach o výkone e-shopu onlinestavebniny.sk sme sa dohodli na predaji celého projektu novému majiteľovi, ktorý chce pokračovať v predaji stavebného materiálu a prevádzkovať e-shop s podporou našich služieb. Na projekte budeme teda ako dodávatelia služieb prarticipovať naďalej.

Nájdete nás už aj na FB