Online PR
BackHome » Services » Online PR

Online PR

Online PR

Online public relations is service, which offers complex solution for managing of relationship with online society, with users of internet and consists of tools for watching opinions and rumors about company, its products and tools for fast and proper reaction to what is happening on internet and for chaning a mind of target society.

 

Managent of relationship with internet users consist of:

 • developing a respect and comapny name on Internet

 • adjusting a communication according a PR strategy

 • affecting a target group of users by news and information

 • monitoring of own activities on internet and its influence

 • evaluation of own and competitors´ activities on internet

 • solving problems related to company PR

 • monitoring, evaluation and reacting to discuss group related to company and its product

 • copyright management and monitoring of copyright breaks

 • support for internet community building

Managing relationship with users of Internet consists mainly of:

 • vytváranie rešpektu a firemného mena na internete

 • zjednotenie komunikácie s PR stratégiou

 • efektívne šírenie správ a informácie cieľovým užívateľom

 • mapovanie a monitorovanie vlastných aktivít na internete a ich vplyvu

 • hodnotenie vlastných a cudzích aktivít na interente, ktoré priamo ovplyvňujú PR

 • riešenie problémov ovplyvňujúcich PR a meno spoločnosti

 • monitorovanie, hodnotenie a reagovanie na diskusné skupiny týkajúce sa spoločnosti ajej produktu

 • správa autorných práv a monitorovanie ich porušovania

 • internetová podpora budovania firemnej identity

Nájdete nás už aj na FB