BackHome » About us » Clients » Zaostri na rodinu

Zaostri na rodinu

Cieľom projektu je vyzdvihnúť hodnotu rodiny a spoločenstva rodín na Slovensku a kvalitnými informáciami podporiť rodiny v tom, aby túto hodnotu sami nachádzali a posilňovali.

  • Online Marketing

  • Online PR

    Service of management of online society (customers and users) relationshop

Nájdete nás už aj na FB