Ecofil - worldwide
BackHome » Projects » Ecofil - worldwide

Ecofil - worldwide

: 28.12.2011

Pre spoločnosť Ecofil, s.r.o. smena základe dobrej spolupráce v oblasti vývoja webovej stránky a základných služieb online marketingu, vypracovali projekt online podpory celosvetového predaja produktov Ecofil, ktorý maximalizuje využitie internetu ako nástroja na uľahčenie penetrácie na tieto trhy. V projekte zahrnuté rozšírené a hĺbkové analýzy cieľových trhov a široká škála nástrojov online marketingu prispôsobených na špcifické potreby klienta. Ralizácia projektu je plánovaná na rok 2011

Milestones

19.12.2011

Pre spoločnosť Ecofil, s.r.o. smena základe dobrej spolupráce v oblasti vývoja webovej stránky a základných služieb online marketinguvypracovali projekt online podpory celosvetového predaja produktov Ecofil

Nájdete nás už aj na FB