Online building material shop
BackHome » Projects » Online building material shop

Online building material shop

Online building material shop

On the end of 2009 we decided to invest into own e-shops and in cooperation with company Lechstav, ltd. we opened the first online e-shop for building materials in Slovakia www.onlinestavebniny.sk. We offer building materials without sofisticated services as advicing, unused material returning and small amount purchases and so we can sell it for more effective price than others. Material si distributed directly from producers to building sites of customer or using "stone" cooperative stores of our business partners.

Milestones

1.4.2012

Po krátkych rokovaniach o reálnom finančnom a potencionálnom dopytovom výkone e-shopu sme sa dohodli na predaji celého projektu novému majiteľovi - spoločnosti KSW Slovakia. Firma chce pokračovať v predaji stavebného materiálu a prevádzkovať e-shop s podporou našich služieb. Na projekte budeme teda ako dodávatelia prarticipovať naďalej. E-shop sme odovzdali s mesačným výknom 90 000 Eur hodnoty dopytov.

8.2.2012

Internetové stavebniny www.onlinestavebniny.sk dosiahli minulý rok priemernú mesačnú hodnotu dopytovaného množstva materiálu 50 000 Eur pri priemernej marži 4,5%

5.5.2011

New system of order management and process management with functions of e-procurement was impleneted into e-shop onlinestavebiny.sk focused to selling a building materials.

30.3.2011

nami prevádzkovaný e-shop onlinestavebniny.sk prekročil hranicu 10 000 unikátnych návštev mesačne

30.3.2010

www.onlinestavebniny dosiahli návštevnosť nad 5 tisíc unikátnych návštev po 5ich mesiacoch od spustenia. (5242 u.n.) pri mesačnom obrate 12000 Eur

11.10.2009

Spustenie prakticky prvých skutočných online stavebnín slovenského internetu www.onlinestavebniny.sk

Nájdete nás už aj na FB