BackHome » About us » Clients » LE ELITE, Košice

LE ELITE, Košice

Levio je výnimočná  sušička prádla, ktorá je úsporná, cenovo dostupná, skladná a umožňuje antialergické sušenie prádla. Pripravujeme marketingovú stratégiu v nemeckom, anglickom a českom jazyku, ktorá uvedie túto sušičku na nemecký (.de), anglický (-uk) a český (.cz) internetový trh. Plánujeme spoluprácu aj v oblasti prieniku do ďalších krajín Európskej únie aj mimo nej

  • Online market analyse
  • Online marketing strategy
Nájdete nás už aj na FB