BackHome » About us » Clients » Rádio LUMEN, Banská Bystrica

Rádio LUMEN, Banská Bystrica

Rádio LUMEN je súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Vytvorili sme im webstránku zameranú na ich prezentáciu a predaj reklamných predmetovVďaka novémuo eshopu budú môcť plnohodnotne predstaviť všetky svoje reklamné produkty. ich predaj podpríme aj rozosielaním newsletterov, v ktorých postupne predstavíme ich ponuku a zaujímavé akcie.

  • E-shops
  • Správa newslettera
    • upload, segmentácia a správa databázy klienta
    • správa užívateľského konta v systéme na rozosielanie newslettera
    • príprava obsahu newslettera
    • rozoslanie newslettera
Nájdete nás už aj na FB