BackHome » About us » Clients » Pharmacy Team Slovensko

Pharmacy Team Slovensko

Spoločnosť PHARMACY TEAM, s.r.o., je spoločnosťou venujúcou sa outsourcingu, svojimi skúsenosťami a hlavne skúsenosťami manažérov a obchodného top tímu, pôsobí na farmaceutickom trhu suverénne a stabilizovane. Jej cieľom je prinášať klientom a lekárenskému trhu pravidelný servis a profesionalitu v prezentovaní produktov i v prístupe a vzájomné budovanie vzťahov. Pre 

  • Online market analyse
  • Online Marketing

  • Web developing

    Proposal and creation of website in cooperation with  Webio

Nájdete nás už aj na FB